Szolgáltatások

Érintésvédelem, Villamos Biztonsági Felülvizsgálat, Villámvédelem

Érintésvédelem, Villamos biztonsági felülvizsgálat és Villámvédelem

- Lakóépületek tűzvédelmi felülvizsgálata

- Kéziszerszámok időszakos felülvizsgálata

- Gázkazán EPH jegyzőkönyv (beüzemeléshez szükséges)

- Érintésvédelmi minősítő irat készítése

- Épületek Villámvédelmi felülvizsgálata (norma és nem norma szerinti egyaránt)

- Földelési ellenállás mérés

- Lakó- és büfékocsik felülvizsgálata

- Társasházak érintésvédelmi és villámvédelmi felülvizsgálata

- Robbanásbiztos berendezések felülvizsgálata

 

Villamos biztonsági felülvizsgálat

A villamos berendezések olyan részletes – a méréseket és azok számszerű eredményének kiértékelését is tartalmazó – különleges erősáramú villamos szakképzettséget igénylő ellenőrzése, amely alkalmas arra, hogy kimutassa, teljesíti-e az a vonatkozó szabványok vagy azokkal egyenértékű műszaki megoldásokat tartalmazó műszaki előírások valamennyi kritériumát, továbbá a villamos berendezés első ellenőrzéskor és a rendszeresen ismétlődő időszakos vizsgálatok során végzett teljes körű felülvizsgálat, amely magába foglalja a villamos berendezés áramütés elleni védelmének és az általános szabványos állapotának (tűzvédelmi jellegű) vizsgálatát.

 

40/2017. (XII. 4.) NGM rendelet 3.1.13.:

- "A villamos biztonsági felülvizsgálat elvégzéséről az üzemeltető gondoskodik
bérbeadáskor és tulajdonosváltáskor. Tulajdonosváltáskor az eladó kötelezettsége a villamos
biztonsági felülvizsgálat elvégeztetése, villamos szempontból csak biztonságos ingatlant adhat
át a vevőnek."

 

Releváns Jogszabálok és rendeletek: 

MSZ HD 60364-1:2009 – Alapelvek, általános jellemzők elemzése, fogalmak

MSZ HD 60364-4-41:2007 – Áramütés elleni védelem

MSZ HD 60364-5-51:2010 A villamos szerkezetek kiválasztása, és szerelése, Általános előírások

MSZ HD 60364-5-54:2012 A villamos szerkezetek kiválasztása, és szerelése, földelőberendezések, és védővezetők

MSZ HD 60364-4-43:2010 – Túláramvédelem

MSZ HD 60364-6:2017 – Ellenőrzés

MSZ HD 60364-7-xxxx sorozat Különleges berendezésekre, vagy helyekre vonatkozó követelmények

MSZ EN 60529:2015 - Villamos gyártmányok burkolatai által nyújtott védettségi fokozatok (IP kód)

MSZ 1585:2016 - Villamos berendezések üzemeltetése

MSZ EN 50522:2011 1 kV-nál nagyobb váltakozó feszültségű energetikai létesítmények földelése

MSZ EN 61936-1:2016 1 kV-nál nagyobb feszültségű energetikai létesítmények

MSZ EN 50341-1:2014 1 kV-nál nagyobb feszültségű szabadvezetékek

MSZ 1585: 2016 Üzemi Szabályzat erősáramú villamos berendezések

Számára.

MSZ EN 50172: 2005 Biztonsági világítási berendezések

MSZ EN 62305-1: 2011 Villámvédelem 1.rész: Általános alapelvek

MSZ EN 62305-2: 2012 Villámvédelem 2.rész: Kockázatkezelés

MSZ EN 62305-3: 2011 Villámvédelem 3.rész: Építmény fizikai károsodása és életveszély

MSZ EN 62305-4: 2011 Villámvédelem 4.rész: Villamos és elektronikus rendszerek építményekben

MSZ IEC 1312 Az elektromágneses villámimpulzus elleni védelem

253/1997. (XII. 20.) Korm. r „Az országos településrendezési és építési követelményekről”

1997. évi LXXVIII. tv. „Az épített környezet alakításáról és védelméről

1996. évi XXXI. tv. „A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról”

9/2008. (II. 22.) ÖTM r „Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról”

10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet

a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről

30/2019. (VII.26.) BM rendelettel módosított 54/2014. (XII.5.) BM kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ 5.1)

40/2017. (XII. 4.) NGM rendelet

az összekötő és felhasználói berendezésekről, valamint a potenciálisan robbanásveszélyes közegben működő villamos berendezésekről és védelmi rendszerekről

TvMI 13.1:2020.01.22. Robbanás elleni védelem

TvMI 7.4:2020.01.22. Villamos berendezések, villámvédelem és elektrosztatikus feltöltődés elleni védelem

1993. évi XCIII. tv A munkavédelemről

5/1993. (XII. 26.) MüM r A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. tv.egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

1997. évi CII. tv A munkavédelemről szóló tv. módosítása

2000. évi LXXV. tv A munkavállalók biztonságáról, egészségéről és a munkakörnyezetről szóló, a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 1981. évi 67. ülésszakán elfogadott 155. számú Egyezmény kihirdetéséről

3/2002(II.8.) SzCsM-EüM rendelet együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről

MSZ 4851-2:1990 Érintésvédelmi vizsgálati módszerek. A földelési ellenállás és a fajlagos talajellenállás mérése

23/2016. (VII.7.) NGM rendelet a meghatározott feszültséghatáron belüli használatra tervezett villamossági termékek forgalmazásáról, biztonsági követelményeiről

21/2010. (V.4.) NFGM rendelet egyes ipari és kereskedelmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről

Keressen bizalommal, hívjon most! +36 (30) 543 7830